FAQ | Ptáte se

1. Co je Coding Bootcamp Praha?
Coding Bootcamp Praha pomáha lidem změnit kariéru a za tímto účelem se specializuje na budování v současnosti nejžádanějších programovacích, kódovacích a datových dovedností.

Coding Bootcamp Praha je jediným evropským coding bootcampem oceněným nejen prestižním Massachusettským technologickým institutem (MIT), ale také Evropskou komisí za vysokou úspěšnost absolventů na trhu práce.

Naším hlavním posláním je zpřístupnit celý svět IT těm, kteří dosud neměli tu příležitost, a prostřednictvím odborníků z oboru jim poskytnout kvalitní vzdělání. Mezi naše studenty patří lidé, kteří chtějí změnit svou kariéru, ti, kteří se chtějí posunout na techničtější pozici, zakladatelé startupů, kteří chtějí vytvořit MVP pro svůj nový projekt, nebo čerství absolventi neinformatických oborů, kteří hledají rychlou cestu do světa technologií. Podívejte se na příběhy našich absolventů.

Základní programy, které CBP nabízí, jsou:
2. Jsou bootcampy vhodné pro začátečníky?
Ano, Web Development a Data Science Coding Bootcampy jsou určeny pro začátečníky, kteří se aktivně zajímají o obor, vědí, co by chtěli studovat, a vyzkoušeli si základy kódování. V případě, že jste dosud kódování nezkoušeli, poskytujeme vám materiály před zahájením kurzu, které si musíte před zahájením kurzu prostudovat. Všem našim studentům poskytujeme předkurzové materiály, které jim pomohou pochopit celkový obraz zvoleného studijního oboru a umožní jim zlepšit jejich dovednosti v oblasti programování. Materiály před kurzem jsou plně online a samostudijní a jsou navrženy tak, aby studenti mohli plynule přejít do kurzu.

U obou kurzů doporučujeme prozkoumat danou oblast a vyzkoušet některé z možností online vzdělávání. Pomůže vám to rozhodnout se, zda je to pro vás ta správná dovednost, do které se chcete plně ponořit. Připravte se také na náročnou studijní zátěž, včetně přípravy mimo hodiny bootcampu.
3. Co budu moci dělat po absolvování denního studia?
Konkrétní dovednosti, které získáte, jsou uvedeny zvlášť u každého kurzu. O našich absolventech ale lze obecně říci, že:
  • Mají rádi výzvy
  • Umí spolupracovat v týmech
  • Mají široký rozsah dovedností a jsou schopni se rychle přizpůsobit v rychle se měnícím prostředí
  • Jsou zapálení pro to, co dělají
  • Jsou schopni jasně dokumentovat a prezentovat své projekty

Naše bootcampy kombinují tvrdé a měkké dovednosti. Naši studenti se učí, jak se rychle přizpůsobit používání nových nástrojů, metodik, procesů a způsobů myšlení. Každý z našich studentů je výjimečný a proto má každý po absolvování bootcampu svůj vlastní cíl. Jedno však mají společné: ať už se snaží o kariéru v oblasti programování nebo datové vědy, ať si chtějí založit vlastní firmu, nebo si prostě chtějí osvojit nové dovednosti, mají vše, co je k dosažení tohoto cíle potřeba.
4. Jaká je nutná úroveň angličtiny?
Web Development Bootcamp lze studovat v angličtině. Angličtina je jazykem technického světa - od syntaktických zkratek až po dokumentaci všech programovacích jazyků. Angličtina je jazykem Stackoverflow ("FAQ" programátorů) i GitHubu ("Facebook" vývojářů). Z tohoto důvodu je jazykem výuky na Web Development Bootcampu angličtina. Mějte na paměti, že nemusíte umět perfektně anglicky, pokud jste schopni komunikovat se spolužáky a instruktory a jste schopni číst originální materiály.

Data Science Bootcamp lze studovat buď v angličtině, nebo v češtině. (Každý kurz je označen "EN" pro angličtinu nebo "CZ" pro češtinu.) Mějte však na paměti, že i když se přihlásíte do kurzu v češtině, očekává se od vás dostatečná znalost angličtiny, abyste mohli pracovat se studijními materiály v angličtině a vyhledávat informace online a přitom nebyli omezeni pouze na české zdroje. Pokud vám čtení v angličtině nedělá problém, je to dostačující. U kurzu vyučovaného v angličtině přirozeně očekáváme, že vám nedělá problém nejen číst anglické materiály, ale také komunikovat v angličtině.
5. Jaké možnosti školného nabízíte?
Při platbě za naše fulltime bootcampy si můžete vybrat z několika platebních plánů (poplatky za naše krátké kurzy najdete zde):

1) Platba v 1 splátce: Zlevněte si školné tím, že zaplatíte celý poplatek najednou. V případě Web Development Bootcampu takto můžete využít až 10% super slevu.
2) Platba ve více splátkách: První splátku zaplatíte po přijetí a 1-2 splátky později (podrobnosti se liší v závislosti na typu bootcampu).
3) Plán zaplatit později Tento plán je rozdělen na 1. splátku v okamžiku, kdy budete přijati, a několik budoucích měsíčních plateb splatných až po skončení bootcampu. Tento plán je k dispozici všem účastníkům s českým občanstvím nebo trvalým pobytem v ČR.
4) Zaplatit později s MPSV příspěvkem 50 000 Kč: Získejte 50 000 Kč od Úřadu práce (splatné po úspěšném absolvování kurzu). Tato podpora je dostupná pro každého (ať už zaměstnaného, studenta nebo nezaměstnaného), kdo bydlí v České republice.

Konkrétní údaje o platbách pro naše bootcampy:
Misí Coding Bootcamp Praha je udržet vzdělávání co nejdostupnější. Proto nabízíme Plán odloženého školného, který našim studentům umožňuje zaplatit většinu školného až po skončení bootcampu. Zprostředkováváme cenově dostupné coding bootcampy, abychom umožnili více lidem využívat digitální dovednosti - v jejich zaměstnání a celkově v životě. Získané prostředky investujeme zpět do našich programů, abychom udrželi vynikající úroveň vzdělávání.
6. Jak se mohu přihlásit?
Naším cílem je vybrat motivované lidi, kteří dokáží co nejlépe využít získané znalosti a přispět k inspirativní atmosféře ve třídě. Zde je návod, jak se můžete přihlásit do našich prezenčních programů - Web Development a Data Science Coding Bootcamp:

  1. Vyplňte registrační formulář - řekněte nám o sobě a své motivaci.
  2. Vyplňte assessment formulář. Tento formulář se vyhodnocuje automaticky.
  3. Pokud splňujete podmínky kurzu, můžete pokračovat v rezervaci místa.
  4. Po obdržení rezervačního poplatku se oficiálně stáváte studentem Coding Bootcamp Praha a získáte přístup k naší e-learningové platformě s materiály před bootcampem.
7. Jaká je časová náročnost denního studia?
Výuka probíhá od pondělí do pátku vždy od 9 do 17 hodin. V případě Web Development Bootcampu probíhá středeční výuka od 9 do 12 hodin a odpoledne je věnováno buď samostudiu, nebo dalším aktivitám jako např. kariérní podpora, mentoring atd. Vzhledem k tomu, že bootcamp je intenzivní zkušenost, počítejte také s minimálně 10-15 hodinami týdně studia mimo výuku.

Během bootcampu využíváme pro organizaci studia naši e-learningovou platformu, kde máte přístup ke studijním materiálům a odkazům na zajímavé články a kde můžete organizovat své skupinové projekty a odevzdávat úkoly. Platforma slouží také jako prostor pro vaše dotazy a diskuze mimo vyučovací hodiny.
8. Nabízíte i večerní / part-time studium?
Pokud to s vývojem webových aplikací nebo data science myslíte vážně, doporučujeme vám najít si čas pro denní studium. Pro většinu studentů je efektivnější se plně soustředit na studium, zejména když se učí softwarovému inženýrství nebo jiným digitálním dovednostem. Podle našich zkušeností je obtížné skloubit studium softwarového inženýrství s prací, protože toto studium vyžaduje přepnutí na zcela jiný způsob myšlení, než jaký vyžaduje většina pracovních pozic.

Pokud plánujete změnit kariéru do IT, doporučujeme si zvolit intenzivní studium. V některých případech umožní zaměstnavatelé svým zaměstnancům neplacené volno po dobu studia. Konkrétně se to týká technologických společností, které často rádi netechnickým zaměstnancům umožní získat tyto dovednosti a následně interně přestoupit do vývoje.

Pokud nejste na tak zásadní změnu připraveni nebo teprve zkoumáte své možnosti, můžete se přihlásit do některý z našich krátkodobých kurzů. Jedná se o večerní kurzy, které vám umožní osvojit si základní koncepty a dovednosti. Nabídku těchto kurzů a následnou registraci můžete provést zde.
9. Dostanu certifikát?
Každý student denního studia (Web Development Bootcampu nebo Data Science Bootcampu), který úspěšně absolvuje všechny průběžné testy, odevzdá všechny portfolio projekty a zúčastní se alespoň 90 % výuky, má nárok na certifikát o úspěšném absolvování. (Minimální kritéria pro úspěšné odevzdání jsou definována v každém zadání). V případě, že student nesplní všechna výše uvedená kritéria, ale zúčastní se alespoň 90 % výuky, má nárok na získání certifikátu o absolvování.
10. Pomůže mi bootcamp získat práci?
Právě teď je nejvhodnější doba pro novou kariéru ve světě technologií – buďto jako webový vývojář, data scientist nebo na jiné pozici, která využívá digitální dovednosti, které učíme. Místní i mezinárodní společnosti a startupy hledají zaměstnance, kteří mají technické i kreativní schopnosti. Na základě vašeho profilu a preferencí vás provedeme tím, jak si můžete najít vhodnou práci.

Naše kariérní poradenství zahrnuje workshopy o tvorbě vhodného životopisu, cvičné pohovory a pomoc s porozuměním aktuální situaci na trhu práce. Díky bootcampu budete mít také k dispozici několik individuálních a skupinových portfoliových projektů, na kterých můžete předvést, co umíte. Budete také seznámeni s nejlepší postupy celého procesu vývoje / projektu. V neposlední řadě se naučíte, jak se dále učit.

Navázali jsme mnoho partnerství s technologickými společnostmi, které se staly našimi náborovými partnery. Zde se můžete podívat, kde pracují naši absolventi.
11. Jak funguje záruka zaměstnání?
Po absolvování Web Development Bootcampu vám Coding Bootcamp Praha garantuje, že do 180 dnů od ukončení kurzu získáte placenou práci v oboru jako zaměstnanec, stážista nebo nezávislý dodavatel. Garance se vztahuje na pracovní pozice v České republice.

Na garanci zaměstnání ("Job Guarantee") máte nárok, pokud:

  • Obdržíte certifikát o úspěšném absolvování Web Development Bootcampuc. To znamená úspěšné absolvování všech průběžných testů a odevzdání všech projektů z portfolia. Váš celkový výsledek musí být alespoň 75 %.
  • Prezenčně absolvujete alespoň 95 % hodin bootcampu.
  • Jste oprávněni a ochotni pracovat v České republice.
  • Jste v pravidelném kontaktu s naším týmem pro kariérní poradenství, aktivně si práci hledáte, jste k dispozici na pracovní pohovory a dále rozvíjíte své programátorské dovednosti.
  • Úplný seznam požadavků si můžete prohlédnout ZDE.
Garantujeme, že pokud splňujete tyto podmínky a přesto neobdržíte pracovní nabídku, vrátíme vám v plné výši zaplacené školné.
12. Jaké procento studentů si najde uplatnění?
Procento studentů, kteří (1) úspěšně ukončili Web Develoment Bootcamp (obdrželi certifikát o úspěšném absolvování), (2) ucházeli se o práci na plný úvazek a (3) našli si práci do dvou měsíců po absolvování, je 96 %. Co však toto číslo skutečně znamená?

Student úspěšně ukončí studium, pokud splní požadavky pro získání certifikátu o úspěšném absolvování kurzu. V průměru úspěšně absolvuje kurz 90 % studentů z každé skupiny.

Je ale nutno říci, že ne všichni studenti bootcampu mají zájem změnit svoji kariéru. Někteří se bootcampu účastní proto, že mají nápad na vlastní projekt a v rámci bootcampu chtějí vytvořit MVP svého produktu. Ostatní se učí novým dovednostem, protože je chtějí uplatnit ve své současné práci nebo pro svůj obecný seberozvoj. Ať už máte jakýkoli cíl, náš tým vám rád pomůže.
13. Jaká příprava je nutná před zahájením bootcampu?
Vhodné pro začátečníky: Naše Bootcampy pro vývoj webových aplikací a datovou vědu jsou určeny pro začátečníky, kteří mají silný zájem o programování. Pokud jste kódování ještě nezkoušeli, poskytujeme vám materiály před kurzem, které vám pomohou začít.

Podrobnější informace o kurzu najdete v článku. Doporučení pro přípravu: Doporučujeme předem prozkoumat obor a možnosti online vzdělávání, abyste zjistili, zda se pro vás hodí. Připravte se na náročné studium, včetně dodatečné přípravy mimo hodiny bootcampu.

Materiály před kurzem: Všichni studenti obdrží online materiály pro přípravu na kurz, které jim pomohou zlepšit jejich dovednosti v oblasti programování a porozumět oboru, což jim zajistí hladký přechod do bootcampu. Přijatí studenti mají přístup k naší e-learningové platformě se zdroji, videi, úkoly v oblasti kódování a kvízy, které prověří jejich znalosti.
14. Mohu navštívit učební prostory?
Pravidelně pořádáme online informační schůzky, kde se můžete setkat s naším týmem a zeptat se na cokoli, co vás zajímá ohledně našich bootcampů nebo krátkodobých kurzů. Podívejte se na naše akce a zjistěte nejbližší termín.

Pokud se s námi raději chcete setkat osobně, můžeme se s vámi domluvit na krátké návštěvě našich prostor. Naše kancelář se nachází v Praze na této adrese. Napište nám a rádi se s vámi domluvíme.
15. Jaké příslušenství potřebuji?
Potřebujete notebook (Mac, Windows nebo Linux) s webovou kamerou a v případě, že se rozhodnete studovat online, také spolehlivé připojení k internetu. V případě, že si nejste jisti, zda váš notebook zvládne všechny nástroje, které budete během programu používat, neváhejte nám zaslat specifikaci vašeho počítače (operační systém, procesor a paměť) a my vám sdělíme náš názor. Ve většině případů by vám však měl postačovat jakýkoli moderní notebook.

Co se týče dalších požadavků, potřebujete hlavně chuť se učit a pozitivní přístup!
16. Mohu se stát partnerem vaší organizace?
Věříme v synergie tam, kde se naše světy prolínají, a proto rádi zvážíme jakékoli nové příležitosti. Pokud jste tedy společnost zabývající se vývojem webových stránek nebo data science, rádi s vámi probereme možnost spolupráce. Ta může mít mnoho podob:

  • Můžete získat přístup k našim absolventům, kteří vám pomohou obsadit místa webových vývojářů a data scientistů ve vaší společnosti.
  • Můžete sponzorovat stipendium člověku ze znevýhodněného prostředí a tím mu umožníte získat přístup ke vzdělání, které mu změní život.
  • Můžete využít našich služeb a pomoci zajistit odborné školení pro své zaměstnance, zejména pro ty, kteří by chtěli přejít na technickou pozici.
  • Můžete také pomoci tím, že našim studentům poskytnete zkušené mentory z řad vašich zaměstnanců.
  • Díky akcím jako Demo Day můžete navazovat kontakty nejen s námi, ale i dalšími partnerskými organizacemi.

Další informace naleznete na stránce Možnosti partnerství .

Pošlete nám zprávu a my si s vámi rádi domluvíme schůzku, na které probereme možnou spolupráci.

follow our news

INSTRUKTOŘI & TÝM

Jsme Coding Bootcamp PrahaNáš tým

The team of experienced instructors and managers that will mentor you and take care of you during the bootcamp. We are passionate about teaching.

Coding Bootcamp Praha Instructor Honza Polák

Honza Polák

Lead Instructor

detail
Coding Bootcamp Praha Founder, UX & SEO Instructor Jana Večerková

Jana Večerková

Founder, UX & SEO Instructor

detail
Coding Bootcamp Praha Co-Founder, Student Placement Honza Večerka

Honza Večerka

Co-Founder, Student Placement

detail
Coding Bootcamp Praha Instructor Slavo Kožár

Slavo Kožár

Instructor

detail
Coding Bootcamp Praha Instructor Martin Podloucký

Martin Podloucký

Instructor

detail
Coding Bootcamp Praha Instructor Jakub Polák

Jakub Polák

Instructor

detail
Coding Bootcamp Praha Instructor Tim Breeding

Tim Breeding

Instructor

detail
Coding Bootcamp Praha Instructor Daniela Zelinková

Daniela Zelinková

Mentor

detail

KDE NÁS NAJDETE

Navštivte nás v Data4You, Strakonická 3367, Praha 5, 150 00

MOŽNOSTI PARTNERSTVÍ

Become a hiring partner or submit a startup / NGO project for our students to develop

We work with a number of companies to place our graduates.

Our students develop real world projects for clients as a part of building their portfolio. Your project needs to be an NGO or a startup idea to qualify. If we accept the project, the students will develop an MVP in a close collaboration with you - the project owner.

Send us a message and let's start doing something great together.

Coding Bootcamp Praha Partners

Pošlete nám zprávu

Chcete se na něco zeptat? Odpovíme během 24 hodin.

Required field